КВЕЗ Ц!ИЙИ ЙИС МУБАРАКРАЙ, чан хуьруьнвияр!!!

Мариф Кадимов -> Всем
КВЕЗ Ц!ИЙИ ЙИС МУБАРАКРАЙ, чан хуьруьнвияр!!!
Куь к1валера берекатар хьурай! Куьн экуь, бахтлу уьмуьрдин иесияр хьурай!  5ae14e5e4ea7d2046b4e782cc90630a4.jpg


Фото:
*
 
*