Гьуьрметлу Чепивияр!

Мариф Кадимов -> Всем
Гьуьрметлу Чепивияр!
         Гьа и йикъара  чи  гуьзел Алия вахаз Дагъустандин Президентдин указдалди "Дагъустандин     заслуженный артистка" лагьай т1вар ганва. Чна адаз и еке т1вар рик1ин ситкьидай мубаракзава,     вичихъ мадни еке агалкьунар хьуник чна умуд кутазва!  
                                 


Фото:
*
 
*